W dn. 06.02.2016 r.

odbędzie się Walne Zebranie 

Sprawozdawcze za 2015 rok

 oraz

wybory nowego prezesa, naczelnika

oraz osób funkcyjnych.

 Obecność obowiązkowa!!!